အတည်ပြုပြီးဥပဒေများ

ပြည်သူ့ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို တတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဖိုင်အရွယ်အစား - 286 KB
ဖိုင်အမျိုးအစား - ပီဒီအက်ဖ်

လောင်းကစားဥပဒေကို ပထမအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဖိုင်အရွယ်အစား - ၅၃၄ ကေဘီ
ဖိုင်အမျိုးအစား - ပီဒီအက်ဖ်

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ

ဖိုင်အရွယ်အစား - 286 KB
ဖိုင်အမျိုးအစား - ပီဒီအက်ဖ်