ဆောင်ရွက်ချက်များ

ပြည်သူလူထု၏ လိုလားတောင့်တချက်နှင့်အညီ ပေါ်ပေါက်လာမည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်အသစ် တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများသာမက နည်းပညာအထောက်အပံ့များ ရယူကာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လုံလောက်သောထောက်ပံ့မှုများ ရရှိနိုင်ရန်နှင့် ထိရောက်စွာ အသုံးချ‌ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဤဝန်ကြီးဌာနကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

အဖျက်အမှောင့် လုပ်ငန်းများ ဦးတည်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအား အကျိုးပြုစေမည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှရရှိလာမည့် မည်သည့်ဘဏ္ဍာအခွန်ငွေများကိုမဆို တားဆီးနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ သဘာဝသယံဇာတများအား တာဝန်မဲ့စွာ တူးဖော် လုယူမှုများမှလည်း ကာကွယ်မှုပေးနိုင်‌ရန်ရည်ရွယ်၍ တာဝန်ယူမှု၊တာဝန်ခံမှုရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်လည်း မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းသဘော သဘာဝချင်း ဆက်စပ်သည့် အောက်ပါ ကော်မတီ ၃ရပ်နှင့် ဌာန ၄ ခုတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၁။ NUG အစိုးရ ဝင်ငွေ လည်ပတ်စီးဆင်းရေး အကြံပေး ကော်မတီ
၂။ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ ဝင်ငွေ တားဆီးပိတ်ပင်ရေး အကြံပေး ကော်မတီ
၃။ CDM အထောက်အကူပြုကော်မတီ
၄။ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
၅။ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန
၆။ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန
၇။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန