"အောင်လံလွှင့်ချီနွေဦးထီ" ဖွင့်လှစ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်များကို မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ထီစတင်ရောင်းချမည့်နေ့ရက်အား အသိပေးကြေညာခြင်း

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on linkedin
Share