သတင်းများ

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန၏ ရက် (၁၀၀) ပြည့် ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြည်သူသို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း

ဆက်ဖတ်ရန်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင်ထွန်းနိုင်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတွေ့ဆုံ

ဆက်ဖတ်ရန်