ကြေညာချက် ( ၅/၂၀၂၂)

တရားမဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို ခြွင်းချက်မရှိ ရပ်ဆိုင်းထားရန် နောက်ဆုံးအကြိမ် သတိပေးတားမြစ်ခြင်း

၁။ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက နိုင်ငံတော်အာဏာကို တရားမဝင်လုယူလိုက်သည့် ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုမိန့်၊ အတည်ပြုမိန့်များထုတ်ပေးခြင်းကို ခြွင်းချက်မရှိ ရပ်ဆိုင်းထားရန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၂၁ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂။ အဆိုပါအမိန့်ကြော်ငြာစာကို၂၀၂၁ခုနှစ်၊ မေလ ၁၆ ရက်နေ့တွင်ကြေညာချက်အမှတ် ၃/၂၀၂၁ ဖြင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနက အတည်ပြု ဆက်ခံကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကခွင့်ပြုသည့် မည်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်ကိုမဆို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့် အသိအမှတ်ပြုလက်ခံမည် မဟုတ်ကြောင်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက်အမှတ် ၆/၂၀၂၁ ဖြင့် တာဝန်ယူမှုရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ထို့အပြင် တားမြစ်ချက်များအား လိုက်နာခြင်းမရှိလျှင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက် ၁၀/ ၂၀၂၁ ဖြင့် သတိပေးတားမြစ်စာကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၅။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်(MIC)ထံမှ ခွင့်ပြုမိန့်၊ အတည်ပြုမိန့်များတောင်းခံ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း အလျဉ်းမပြုလုပ်ကြရန်နှင့် ဆောင်ရွက်ဆဲ တရားမဝင်ရင်းမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကိုလည်း ခြွင်းချက်မရှိ ရပ်ဆိုင်းထားရန် နောက်ဆုံးအကြိမ် သတိပေးတားမြစ်လိုက်သည်။
၆။ တားမြစ်ချက်အား လိုက်နာခြင်းမရှိပါက လက်တွေ့ကျကျ ပြင်းထန်ထိရောက်စွာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၇။ တားမြစ်ချက်ကို လိုက်နာခြင်းမရှိသော ကုမ္ပဏီများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ စာရင်းကို ပူးတွဲပါအတိုင်း အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
 

တင်ထွန်းနိုင်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝန်ကြီးဌာန
အမျိုးသားညီညွတ်‌ရေးအစိုးရ

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on linkedin
Share